Humanistyka cyfrowa – konferencja

Do 11 listopada można zapisywać się na konferencję „Digital humanities centres: experiences and perspectives”, która w grudniu odbędzie się na UW.

plakat_konferencja_lach

Będzie to pierwsza konferencja w Europie poświęcona zagadnieniom związanym z instytucjonalną działalnością centrów humanistyki cyfrowej. Badania z zakresu humanistyki cyfrowej, których znaczenie ciągle zwiększa się, odbywają się zawsze w określonych ramach instytucjonalnych wyznaczanych przez funkcjonujące systemy nauki oraz uwarunkowania społeczne.

Powstające obecnie centra i laboratoria humanistyki cyfrowej (DHLabs) stają zatem przed szeregiem wyzwań natury organizacyjnej i społecznej. Organizowana przez LaCH UW konferencja stwarza możliwości wymiany doświadczeń oraz zarysowania perspektyw współpracy i rozwoju instytucji tego typu.

Szczegółowy program wydarzenia, które odbędzie się 8 i 9 grudnia w Bibliotece Uniwersyteckiej (ul. Dobra 56/66), można znaleźć na stronie konferencji.