BIBLIOGRAFIE

1. Bibliografia regionalna Brzeska

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku
http://www.brzesko-pimbp.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=8

2. Bibliografia regionalna Chrzanowa

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
http://www.mbp.chrzanow.pl/katalogi-i-bazy/334-bibliografia-regionalna.html

3. Druki XVII wieku ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej (kontynuacja)

W ramach zadania sporządzono w NUKAT 2000 oryginalnych opisów bibliograficznych, przygotowanych zgodnie z obowiązującym formatem MARC-21 dla starych druków. W trakcie prac związanych z utworzeniem ww. rekordów bibliograficznych sporządzono 1500 nowych rekordów khw w bazie NUKAT. Dodatkowo, wszystkie utworzone w NUKAT rekordy bibliograficzne zostały po automatycznym przejęciu do Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ odpowiednio powiązane z rekordami egzemplarza bądź, w przypadku osobno wydanych druków sztucznie (introligatorsko) połączonych jedną wspólną oprawą, zostały zaopatrzone w odnośne pola (p. 901), wiążące poszczególne części tzw. „klocka drukarskiego” z jednym rekordem egzemplarza, tworzonym dla pierwszej pozycji w klocku. Dzięki realizacji zadania wzbogacono bazy NUKAT i KKZBUJ o XVII-wieczne druki ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Badania poświęcone opisowi indywidualnych cech poszczególnych egzemplarzy w znaczący sposób poszerzyły katalog starych druków wytworzonych w XVII wieku o szczegółowe opisy pergaminowych, skórzanych, tekturowych i innego rodzaju opraw, w jakie właściciele zaopatrywali pojedyncze egzemplarze.

Uniwersytet Jagielloński
2011-
http://www.bj.uj.edu.pl/dun-2011

4. Druki XVII wieku ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej (kontynuacja)

W ramach zadania sporządzono w NUKAT 500 nowych rekordów bibliograficznych dotyczących starodruków z XVII w. W trakcie prac związanych z utworzeniem ww. rekordów bibliograficznych sporządzono ponadto 475 nowych rekordów khw. Dzięki czemu rozbudowano KKZBUJ o kolejne rekordy dot. starodruków. Zawartość katalogu daje możliwość badań m.in. nad historią nauki polskiej i czytelnictwa, nad polską ilustracją i oprawami, a także nad recepcją czytelniczą w wiekach XVII-XIX.

Uniwersytet Jagielloński
2013-2014
http://www.bj.uj.edu.pl/dun-2013-2014

5. Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 r.

Opracowanie i przygotowanie dokumentacji, edycji źródłowych, słownikowych i bibliograficznych dotyczących Polski i jej dziedzictwa w epoce największej świetności państwa polskiego.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2016-
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-epoka-jagiellonska-i-jej-dziedzictwo-w-i-rzeczypospolitej-do-1795-roku-w-ramach-modulu-fundamenty-nprh.html

6. Inkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej

W ramach zadania sporządzono w NUKAT 500 nowych rekordów bibliograficznych dotyczących inkunabułów. W trakcie prac związanych z utworzeniem ww. rekordów bibliograficznych sporządzono ponadto 450 nowych rekordów khw. Dzięki temu udostępniono szerokim kręgom naukowo-badawczym kompleksowo opracowanej bazy danych inkunabułów BJ, został osiągnięty. Ponadto realizacja zadania pozwoliła na zapoczątkowanie tworzenia katalogu całego zasobu inkunabułów BJ dostępnego online.

Biblioteka Jagiellońska
2012-
http://www.bj.uj.edu.pl/dun-2012

7. Inwentarz Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 10000-1100

W ramach zadania przygotowano publikację Indeksu do Inwentarza Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 10000-11000 (10 arkuszy wydawniczych) i wydrukowano łącznie 300 egzemplarzy Indeksu. Dzięki realizacji zadania czytelnicy otrzymali fundamentalne narzędzie, bez którego poszukiwanie wiadomości o osobach, instytucjach czy miejscowościach byłoby niemożliwe.

Uniwersytet Jagielloński
2011-
http://www.bj.uj.edu.pl/dun-2011

8. Krakowskie druki muzyczne wydane po roku 1800

W ramach zadania sporządzono w NUKAT 405 nowych rekordów bibliograficznych dla druków muzycznych. W trakcie prac związanych z utworzeniem ww. rekordów bibliograficznych sporządzono ponadto 700 nowych rekordów khw. Tym samym rozszerzono katalogi NUKAT i KKZBUJ o rekordy bibliograficzne dla krakowskich druków muzycznych i umożliwiono badaczom dostęp do elektronicznego przeszukiwania kolekcji, która wcześniej nie była obiektem szerszych opracowań.

Biblioteka Jagiellońska
2012-
http://www.bj.uj.edu.pl/dun-2012

9. Bibliografia regionalna Krowodrzy

Krowoderska Biblioteka Publiczna
http://www.krakow-krowoderska.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=1

10. Rozbudowa Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ o metadane zapisane na kartach katalogowych dot. czasopism wydawanych do 1939 r

W ramach zadania sporządzono w NUKAT 600nowych rekordów bibliograficznych dotyczących czasopism wydawanych do 1939 r. W trakcie prac związanych z utworzeniem ww. rekordów bibliograficznych utworzono ponadto 455 nowych rekordów khw oraz 619 rekordów zasobu (łącznie opisano 1566 woluminów).

Uniwersytet Jagielloński
2013-
http://www.bj.uj.edu.pl/dun-2013

11. Bibliografia regionalna Małopolski

jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji. Zawiera opisy wydawnictw treściowo związanych z województwem małopolskim i Małopolską jako regionem geograficzno-historycznym. W przeważającej większości są to opisy publikacji wydanych po 2000 roku

Sieć bibliotek publicznych Małopolski
2015-
http://bibliografia.malopolska.pl/

12. Bibliografia regionalna Muszyny

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
http://muszyna-bpmig.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=288

13. „Muzeum Podręcznika”

Jedyne muzeum, które przedstawia historię podręczników. Książek, z których na przestrzeni wieków nauczano i poszerzano wiedzę uczniów, studentów i nauczycieli. W Muzeum Podręcznika można poznać historię a także współczesne możliwości podręczników.

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa
2013-2014
http://www.nauka.up.krakow.pl/wp-content/uploads/Projekty-badawcze-realizowane-w-Uniwersytecie-Pedagogicznym-w-Krakowie_biblioteka-g%C5%82%C3%B3wna_pdf

14. Najcenniejsze rysunki polskie ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej od XVII do XX wieku

W ramach zadania sporządzono w NUKAT 250 nowych rekordów bibliograficznych dotyczących rysunków polskich z okresu XVII do XX w. W trakcie prac związanych z utworzeniem ww. rekordów bibliograficznych sporządzono ponadto ok. 50 khw. Tym samym rozbudowano elektroniczną, przeszukiwalną bazę danych, zawierającą kompleksowo opracowane opisy najcenniejszych rysunków polskich w zbiorach BJ, co pozwoliło otworzyć pole badawcze dla historyków sztuki, kultury i umysłowości.

Biblioteka Jagiellońska
2012-
http://www.bj.uj.edu.pl/dun-2012

15. Bibliografia regionalna Oświęcimia

Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu
http://mbp-oswiecim.pl/cgi-bin/makwww.cgi

16. Patrimonium

Digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej. Zdigitalizowane i udostępnione w ramach Patrimonium zasoby kultury będą pochodziły z dwóch największych bibliotek w Polsce: Biblioteki Narodowej (BN) i Biblioteki Jagiellońskiej (BJ), których zbiory ze względu na wyjątkową wartość i znaczenie są zaliczane do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Udostępnienie nastąpi za pośrednictwem najnowocześniejszej w Polsce biblioteki cyfrowej – polona.pl, której interfejs graficzny zostanie rozbudowany. Do digitalizacji wytypowane zostały dokumenty, spośród których część udostępniana jest na szczególnych warunkach ze względów bezpieczeństwa i ochrony zbiorów. Należą do nich m.in. cymelia, druki sprzed 1801 r., rękopisy (w tym rękopisy muzyczne i mapy rękopiśmienne), grafika, rysunki, fotografie, mapy sprzed 1946 r., egzemplarze archiwalne druków ulotnych sprzed 1946 r. i inne zbiory wymagające szczególnej ochrony ze względów konserwatorskich. Przeprowadzona digitalizacja obejmie łącznie ponad milion obiektów – 652 tysięcy z zasobów BN oraz 348 tysięcy z BJ.

2016 –
http://www.bj.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_yKyXBcPe4BIx/4148353/135333215

17. Rękopisy Biblioteki Jagiellońskiej nr 11863-12360

W ramach projektu zostanie opracowany kolejny tom jednego z podstawowych wydawnictw podających naukową informację o zasobie rękopiśmiennym Biblioteki Jagiellońskiej. Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 11863-12360. Archiwum Domowe Pawlikowskich cz.3, będzie zawierał opisy jednostek składających się na spuściznę rękopiśmienną po Michale Pawlikowskim (1887-1970). Opracowanie to jest kontynuacją badań nad Archiwum Domowym Pawlikowskich, które zostały przeprowadzone w latach 2005-2008 i 2009-2012 w ramach projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.

Uniwersytet Jagielloński
2013-2016
http://www.bj.uj.edu.pl/projekty-ncn

18. Bibliografia regionalna Wielkiej Wsi

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi
http://wielkawies-gbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=543

19. Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego

Wydawnictwo Naukowe UP zostało utworzone w roku 1949, trzy lata po założeniu uczelni (wówczas Wyższej Szkoły Pedagogicznej). Publikuje dorobek badawczy kadry naukowo-dydaktycznej oraz dostarcza studentom pomoce dydaktyczne. Od roku 1964 ukazują się Prace Monograficzne. W ramach serii publikowane są przede wszystkim rozprawy habilitacyjne oraz monografie, których Autorzy wielokrotnie nagradzani byli za wybitne osiągnięcia naukowe. Rocznie ukazuje się kilkadziesiąt nowych tytułów, reprezentujących niemal wszystkie dziedziny wiedzy. Każdy tom opiniowany jest do druku przez co najmniej dwóch cenionych specjalistów. Gwarantuje to wysoki poziom merytoryczny publikacji. Wydawnictwo Naukowe UP należy do członków założycieli Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, które m.in. organizuje cykliczne Wystawy Polskiej Książki Naukowej za granicą (Dniepropawłowsk, Londyn, Lwów, Madryt, Monachium, Paryż, Praga, Rzym, Sztokholm, Wiedeń, Wilno).

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa
2013-
http://www.bibliotech.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2016/09/ewa_piotrowska-1.pdf

BIBLIOTEKI CYFROWE

20. Armarium – dominikańska biblioteka cyfrowa

Biblioteka cyfrowa prowadzona przez Bibliotekę Kolegium Filozoficzno- Teologicznego OO. Dominikanów w Krakowie. W formie cyfrowej udostępniana jest część zbiorów historycznych, głównie dominikaliów. Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego OO. Dominikanów w Krakowie 2011-

http://bc.dominikanie.pl/

21. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Została utworzona w ramach projektu pt. „Efektywność zarządzania i jakość kształcenia miarą sukcesu w UPJPII”, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”. W ramach Biblioteki Cyfrowej utworzono kolekcję zawierającą publikacje pracowników naukowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Biblioteka Główna UPJPII
2012-
http://bc.upjp2.edu.pl/dlibra

22. Digitalizacja bezpłatnego „Informatora Kin Studyjnych”

Digitalizacja bezpłatnej gazetki informującej dotyczącej Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. Główna siedziba znajduje się w Krakowie.

Fundacja Wspierania Kultury Filmowej Cyrk Edison
2014-
http://iksmag.pl/

23. Digitalizacja fiszek z Bibliografią Tatr i Podtatrza Witolda Henryka Paryskiego

Jedyny tak kompletny zbiór informacji o publikacjach związanych z Tatrami i Podhalem, zbiór który w chwili obecnej nie jest dostępny dla szerszego grona użytkowników. Ważnym elementem zadania będzie zbudowanie internetowej sieci współpracy społeczności skupionej wokół „hasła z miłości do gór” i jej migracja na pole współpracy związanej z budową cyfrowej baz wiedzy o Tatrach.

Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich 2015-
http://www.fundacjaparyskich.pl/index.php/projekty/121-digitalizacja-fiszek-z-bibliografia-tatr-i-podtatrza-witolda-henryka-paryskiego-2

24. Digitalizacja i publiczne udostępnianie archiwum Zofii i Witolda Paryskich

Unikalne w skali Polski, ale również świata opracowanie tematycznego dotyczącego Tatr (oraz wybranych masywów górskich). Archiwum Paryskich to ogromne, zbierane przez dziesięciolecia źródło wiedzy o historii Tatr, kulturze rejonu, eksploracji tatrzańskiej, także wspinaczkowej.

Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich
2013-2014
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=94

25. Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Już w połowie lat 90. XX wieku myślano w Bibliotece Jagiellońskiej o ochronie zabytkowych dokumentów poprzez ich digitalizację. W 1995 roku przy udziale firmy komercyjnej zeskanowano i zapisano na płytach CD dzieło Mikołaja Kopernika „De Revolutionibus”. Już wtedy żywo dyskutowano nad sposobami i określano kryteria ochrony zabytkowych księgozbiorów. Właśnie ochrona dokumentów przed ich bezpowrotnym zniszczeniem była priorytetem projektu. Digitalizacja pozwoliła na stworzenie wirtualnych kopii, z których czytelnicy mogą korzystać zamiast ze znajdujących się w złym stanie oryginałów.

Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego
2010-2013
http://www.bj.uj.edu.pl/jbc-projekt

26. Małopolska Biblioteka Cyfrowa

Z założenia stanowić ma integralną część Wrót Małopolski portalu Województwa Małopolskiego. Celem jej istnienia jest zapewnienie dostępu do zasobów informacyjnych instytucji publicznych regionu; dostarczanie w przystępnej i atrakcyjnej formie informacji na temat regionu.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
http://mbc.malopolska.pl/dlibra

27. Miasto Idealne – pierwsze lata Nowej Huty na fotografiach Henryka Makarewicza i Wiktora Pentala

Digitalizacji unikatowego archiwum fotograficznego Wiktora Pentala i Henryka Makarewicza dokumentującego pierwsze lata Nowej Huty, które docelowo zostanie udostępnione w postaci dwujęzycznego, interaktywnego portalu, na który złożą się ścieżki tematyczne oraz repozytorium cyfrowe.

Fundacja Imago Mundi
http://idealcity.pl/?attachment_id=538

28. Nowohucka Biblioteka Cyfrowa

umożliwia dostęp do zbiorów piśmiennictwa tematycznie związanego z Nową Hutą oraz terenami, które przez ujęcie historyczne, geograficzne, etnograficzne są związane z Nową Hutą. Kolekcje Nowohuckiej Biblioteki Cyfrowej prezentują zdigitalizowane zbiory zasięgiem formalnym obejmujące: książki, rękopisy, czasopisma, artykuły z czasopism, dokumenty życia społecznego, mapy, dokumenty ikonograficzne, audiowizualne i graficzne

Nowohucka Biblioteka Publiczna
2008-
http://cyfrowa.biblioteka.krakow.pl:8080/dlibra/text?id=library-desc

29. Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie archiwum Zofii Rydet Dokumentacje 1950-1978

Digitalizacja ok. 3 tysięcy zbiorów Zofii Rydet, polskiej fotografik. Cykle fotograficzne pokazują miejskie z?ycie społeczeństwa polskiego w latach 1950-1978, a przede wszystkim dotyczą edukacji, polityki, gospodarki oraz rozrywki. Projekt w trakcie realizacji, realizowany w ramach programu Kultura Cyfrowa 2016

Fundacja im. Zofii Rydet
2016-
http://zofiarydet.com

30. Polska Cyfrowa Równych Szans

Jest największą inicjatywą na rzecz edukacji cyfrowej Polek i Polaków z grupy wiekowej 50+. Dzięki temu projektowi powstał unikalny w skali europejskiej system edukacji dorosłych. Lokalnie: wsparcie krajowego Centrum Kompetencji Cyfrowej w Tarnowie.

Stowarzyszenie Miasto w Internecie
2012-
http://latarnicy2020.pl/

31. Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa oferuje dostęp do materiałów dot. szeroko pojętej pedagogiki i nauk pokrewnych. Obejmuje monografie, podręczniki, druki XIX i XX- wieczne, wybrane publikacje Wydawnictwa Naukowego UP, materiały konferencyjne, multimedia (katalogi wystaw organizowanych w Bibliotece).

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
2006-
http://pbc.up.krakow.pl/dlibra

32. Repozytorium eRIKA

Repozytorium eRIKA to cyfrowa kolekcja dokumentów stanowiących świadectwo naukowej, badawczej oraz dydaktycznej działalności pracowników Krakowskiej Akademii. Można w niej znaleźć między innymi: artykuły naukowe, książki i fragmenty książek, rozprawy doktorskie, raporty z prac badawczych, nagradzane prace magisterskie i licencjackie oraz materiały konferencyjne.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego
2013-
https://repozytorium.ka.edu.pl/

33. Repozytorium Politechniki Krakowskiej

Jest instytucjonalnym cyfrowym archiwum zasobów naukowych, dydaktycznych oraz innych związanych z działalnością Politechniki Krakowskiej. Gromadzi materiały, których autorami są pracownicy i studenci PK lub, których wydawcą jest PK oraz cyfrowe wersje zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej: artykuły z czasopism, książki, rozdziały lub fragmenty książek, wyniki badań i raporty naukowe, sprawozdania naukowe, prace dyplomowe, materiały i prezentacje konferencyjne, materiały do zajęć dydaktycznych oraz materiały dotyczące jednostek PK.

Biblioteka Politechniki Krakowskiej
2011-
https://suw.biblos.pk.edu.pl/

34. Sądecka Biblioteka Cyfrowa

powstała w 2011 r. jako projekt Urzędu Miasta Nowego Sącza przy współpracy z Sądecką Biblioteką Publiczną im. Józefa Szujskiego pn. „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz” . Jednym z celów projektu jest digitalizacja szczególnie cennych publikacji z wielotysięcznych zbiorów regionalnych i zabytkowych Biblioteki. Udostępnione w sieci książki i czasopisma (archiwalne i współczesne) stanowią cenne historycznie dziedzictwo kulturowe Sądecczyzny i są źródłem szczegółowej wiedzy o regionie. Digitalizacja umożliwia też czytelnikom dostęp do materiałów, których stan techniczny nie pozwalał na swobodne ich wypożyczanie a tym bardziej powielanie. Dostęp do biblioteki cyfrowej poszerza ofertę kulturalną Nowego Sącza

Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu
2012-
http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra

35. Tarnowska Biblioteka Cyfrowa

Tarnowska Biblioteka Cyfrowa (TBC) powstała w 2010 r. jako projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zasoby cyfrowe. Priorytet 1. Digitalizacja materiałów bibliotecznych”. Głównym celem projektu jest ochrona, zabezpieczenie przed zniszczeniem, archiwizacja oraz upowszechnienie narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego poprzez digitalizację i udostępnienie w sieci Internet szczególnie wartościowych starych druków oraz czasopism, książek, druków ulotnych itp. o tematyce regionalnej.

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie
2010 –
http://dlibra.biblioteka.tarnow.pl/

36. Tuchowska Biblioteka Cyfrowa

Jej głównym celem jest upowszechnianie wiadomości na temat Tuchowa i okolicy. Głównym narzędziem realizacji celu jest sieć internetowa oraz materiały w formacie elektronicznym (preferowany format sporządzania dokumentów elektronicznych to pdf). Założeniem jest, aby w zbiorach znalazły się wszystkie lokalne czasopisma oraz książki poruszające temat Tuchowa. Obecnie do dyspozycji internautów są wszystkie lokalne czasopisma, trwają prace nad udostępnieniem publikacji książkowych

Biblioteka Publiczna w Tuchowie
http://biblioteka.tuchow.pl/

37. Zapis socjologiczny 1978-1990

Digitalizacja ponad 11 tysięcy fotografii monumentalnego dzieła artystki Zofii Rydet, polskiej fotografik.

Fundacja im. Zofii Rydet
2013-
http://zofiarydet.com

MUZEA CYFROWE

38. „Cyfrowe Muzeum”

stworzone przy wsparciu programu Kultura + i Digitalizacja.

Muzeum Miejskie w Suchej Beskidzkiej
2011-
http://zbiory.sucha-beskidzka.pl

39. „Projekt e-muzea – udostępnianie zbiorów muzeów”

Celem strategicznym projektu jest udostępnienie w Internecie informacji o zbiorach polskich muzeów.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
http://digitalizacja.nimoz.pl/programy/polska-cyfrowa

40. Wirtualne Muzea Małopolski

to projekt mający na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego Małopolski w formie cyfrowej i udostępnienie go szerokiemu gronu odbiorców w Internecie. W ramach projektu utworzono Regionalną Pracownię Digitalizacji oraz portal, na którym można podziwiać już blisko 1000 zdigitalizowanych eksponatów z 39 małopolskich muzeów.

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.
2017-2013
http://muzea.malopolska.pl

41. Wirtualne Muzeum Historii Fotografii

Działania mające na celu udostępnienie zbiorów online w postaci wielofunkcyjnego Katalogu Zbiorów oraz modernizację strony internetowej. Opracowano nowy projekt graficzny strony uwzględniający nie tylko nowoczesne wymogi estetyczne ale przede wszystkim pozwalający zawrzeć nowe obszary informacji, edukacji i rozrywki.

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
2010-2014
http://www.mhf.krakow.pl/?action=study&param=studyCurrent&id=18

42. Ekspozycja oraz promocja zbiorów Muzeum ASP w Krakowie w formie otwartych, cyfrowych bibliotek w przestrzeni miejskiej w Estonii, Łotwie i Litwie

W ramach projektu „Ekspozycja oraz promocja zbiorów Muzeum ASP w Krakowie w formie otwartych, cyfrowych bibliotek w przestrzeni miejskiej w Estonii, Łotwie i Litwie” utworzone zostaną cyfrowe punkty dostępu do danych w przestrzeni miejskiej podczas odbywających się w 3 miastach festiwali sztuki, wykorzystując zbiory dzieł sztuki z Muzeum ASP w Krakowie oraz szkół artystycznych z miast partnerskich. Celem projektu jest jednocześnie promowanie utworzonych punktów poprzez warsztaty w formie start-upów dla lokalnych projektantów i dzieci w celu nauki korzystania z digitalizacji dzieł sztuki. Efekty „lokalnych artystycznych start-upów” oraz dzieła takich malarzy jak Wyspiański, Malczewski czy Mehoffer będą dostępne całą dobę podczas trwania festiwali w formie instalacji. W styku ekspozycji dawnych efektów pracy uczniów i mistrzów oraz nowoczesnych, innowacyjnych technologii w rękach młodych artystów stworzone zostanie przekrojowe interdyscyplinarne wydarzenie wpływające na poszerzenie wiedzy o Polskiej sztuce, angażujące lokalną społeczność i uczniów szkół artystycznych. Planowanym efektem projektu jest powstanie długofalowej międzynarodowej platformy wymiany kulturalnej.

Akademia Sztuk Pięknych
2016-2017
http://www.asp.krakow.pl/index.php/pl/aktualnoci/wydarzenia-aktualnosci-116/34- wydarzenia/2956-2016-11-09-12-12-33

INNE PROJEKTY

43. ARD

Projekt polegający na stworzeniu elektronicznej bazy danych terminologii fachowej, która zostanie udostępniona w Internecie jako słownik wielojęzyczny. Znajdą się w nim terminy z różnych dyscyplin nauki powiązanych z teorią i praktyką ochrony dóbr kultury (technika, technologia, architektura, biologia, chemia, petrografia, historia sztuki, sztuka) w pięciu językach (polski, angielski, niemiecki, włoski i francuski). Słownik zostanie opublikowany przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

Politechnika Krakowska Wydział Architektury
2011-
http://www.artrestorationdictionary.pk.edu.pl/

44. Baza Autografów i Dedykacji

Baza zawiera alfabetyczny spis autorów autografów i dedykacji oraz ich adresatów, krótką charakterystykę, sygnaturę dokumentu, na którym zostały umieszczone, a także skrócony opis bibliograficzny. Nazwiska osób i nazwy instytucji zostały ujednolicone wg katalogu NUKAT. Baza będzie uzupełniana o nowe pozycje.

Biblioteka PAU i PAN w Krakowie
2013-
http://149.156.51.45/?page_id=4

45. Baza Ikonografii Teatralnej zbiorów Archiwum Artystycznego i Biblioteki Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Jest efektem pierwszego etapu prac w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Obejmuje pierwszy tysiąc zeskanowanych i opracowanych fotografii z liczących ponad 15 tys. zdjęć zbiorów Archiwum Artystycznego i Biblioteki. Baza uporządkowana została według numerów teczek-albumów, w jakich zdjęcia są przechowywane. Fotografie zostały opatrzone szczegółowymi opisami uwzględniającymi tytuł i autora sztuki, nazwiska aktorów, grane przez nich role, nazwiska reżyserów, scenografów i innych współautorów spektaklu a także nazwę teatru, datę premiery, autora fotografii, rok jej wykonania.

Archiwum Artystyczne i Biblioteka Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
http://fotografie.slowacki.krakow.pl/

46. BazTOL

Dziedzinowy przewodnik po zasobach sieciowych o kontrolowanej jakości (subject gateway). Zasoby BazTOL tematycznie związane są z naukami technicznymi i ukierunkowane na dziedziny związane z obszarem zainteresowań akademickich.

Konsorcjum Baz-Tech
2007-
http://baztech.icm.edu.pl/index.php/pl/

47. Bezpieczne i kompleksowe udostępnienie zasobów cyfrowych UJ w sieci

Projekt obejmował digitalizację zabytkowych zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, należących do Narodowego Zasobu Bibliotecznego, w celu ich zabezpieczenia, a także utrwalenia i udostępnienia szerszemu odbiorcy. W ramach projektu zabezpieczono, zdigitalizowano, a następnie udostępniono w postaci cyfrowej 2500 unikalnych w skali kraju woluminów druków (m.in.: „Dziennik Kijowski”, „Kurier Lwowski”, „Kurier Polski”, „Dziennik Urzędowy Województwa Krakowskiego”, „Gazeta Muzyczna”, broszury muzyczne z XIX i pierwszej połowy XX wieku).

Uniwersytet Jagielloński
2010-2013
http://www.bj.uj.edu.pl/mrpo-projekt

48. „Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce”

Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji. Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnej formuły udostępnienia on-line reprezentatywnych kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, dla popularyzacji i promocji polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą.

Muzeum Narodowe w Krakowie
2016-2019
http://mnk.pl/artykul/blizej-kultury

49. Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej (CATL)

To sieć społecznych archiwów działających przy organizacjach pozarządowych oraz przy bibliotekach. Każde archiwum posiada swoją stronę domową w systemie CATL, na której udostępnia materiały archiwalne dotyczące lokalnego dziedzictwa.

Ośrodek KARTA
2010-
http://archiwa.org/index_catl.php

50. Cyfrowe Archiwa Społeczne (CAS)

Archiwa te gromadzą zbiory tematyczne, środowiskowe i gatunkowe. Ośrodek KARTA

2010-
http://www.archiwa.org/cas

51. „Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe” – stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski

Digitalizacja zbiorów muzealnych. Bierze w nim udział 7 muzeów.

Muzeum Narodowe w Krakowie
2011- 2014
http://www.kultura.malopolska.pl

52. DARIAH-PL

Kilkanaście instytucji naukowych stworzyło największe w historii polskiej humanistyki konsorcjum naukowe. Obecnie w jego skład wchodzi 16 jednostek: Uniwersytet Warszawski (koordynator konsorcjum), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Biblioteka Narodowa, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Wrocławski. Jego celem jest rozwój i współpraca instytucji i badaczy zajmujących się projektami z zakresu humanistyki cyfrowej w naszym kraju .Humanistyka cyfrowa polega na wykorzystaniu cyfrowych technologii i narzędzi w badaniach i edukacji w zakresie nauk humanistycznych i o sztuce. Dzięki tej dziedzinie podejmowane są tradycyjne problemy danej dyscypliny przy wykorzystaniu cyfrowych narzędzi. Stawianie są również nowe pytania badawcze, które umożliwia technologia.

Konsorcjum ERIC
2008-
http://dariah.pl/

53. Digitalizacja Narodowego Zasobu w Bibliotece Jagiellońskiej

Przedmiotem projektu jest ochrona i zabezpieczenie zabytkowych zbiorów bibliotecznych, a także rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury poprzez digitalizację unikatowych zasobów i rozbudowę Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej.

Realizacja zadania umożliwi ochronę XIX- i XX-wiecznych czasopism, zagrożonych całkowitą degradacją (w tym zabezpieczenie 300 jedynych w Polsce tytułów czasopism). Ponadto, w ramach projektu zaplanowano publikację cennych zbiorów specjalnych, należących do Narodowe Zasobu Bibliotecznego, w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Celem projektu jest zapewnienie szerszego dostępu do źródeł naukowych oraz wsparcie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym Polski.

Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego
2013-2015
http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=548

54. Kultura Małopolski

Serwis poświęcony ciekawym wydarzeniom kulturalnym, realizowanym przez krakowskie i regionalne ośrodki kultury. Przedstawia także interesujące inicjatywy ogólnopolskie, których odbiorcami mogą być mieszkańcy Małopolski.

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
http://kulturamalopolski.pl/

55. Kraków czyta

To regionalny portal biblioteczny, który łączy w sobie funkcje wyszukiwarki książek i portalu społecznościowego. Pełni funkcję katalogu, pozwalającego w jednym miejscu wyszukiwać książki z czterech krakowskich bibliotek miejskich. Oprócz tradycyjnych zbiorów, użytkownicy równocześnie mogą przeszukiwać elektroniczne zasoby internetowej biblioteki Wolnych Lektur oraz wirtualnej czytelni IBUK Libra. Każdy, kto założy konto w portalu, może zintegrować je z kontem bibliotecznym, oceniać i recenzować przeczytane lektury, dyskutować na forum, w grupach tematycznych lub prowadzić własny blog. To także miejsce promocji wydarzeń literackich i integracji społeczności skupionej wokół działań czytelniczych. Każda z bibliotek prowadzi blog, na którym na bieżąco informuje o swojej ofercie i planowanych wydarzeniach.

Biblioteka Kraków (wcześniej Krowoderska Biblioteka Publiczna, Śródmiejska Biblioteka Publiczna, Podgórska Biblioteka Publiczna, Nowohucka Biblioteka Publiczna)
2016-
https://krakowczyta.pl/

56. Laboratorium Humanistyki Cyfrowej (DHLab Info)

DHLab Info jest nowoczesnym zapleczem naukowo-technicznym umożliwiającym realizowanie zaawansowanych badań dotyczących kompleksowej diagnozy i analizy oraz wypracowania modelowych rozwiązań wykorzystania technologii informacyjnych najnowszej generacji we współczesnej bibliologii i informatologii.

Uniwersytet Pedagogiczny Instytut Nauk o Informacji
2016-
https://dhlabinfo.up.krakow.pl/

57. „Małopolska To Go”

Pierwsza część to wyszukiwarka mapowa, która na podstawie położenia i wskazanego zasięgu ujawni znajdujące się w pobliżu atrakcje: zabytki, szlaki kulturowe, muzea, wydarzenia kulturalne. Ten kulturalny bank danych stworzony został dzięki zasobom zgromadzonym w Małopolskim Instytucie Kultury, serwisom Szlaki Małopolski, Zabytki Małopolski oraz Kultura Małopolski. Druga część serwisu to zachęta do przyjrzenia się małopolskim fenomenom. Co drugi czwartek wprowadzane są nowe informacje o wydarzeniach, tradycjach i niezwykłych zjawiskach charakterystycznych dla regionu, a często nieznanych lub niedocenianych. Dobierane są one według kalendarza wydarzeń kulturalnych lub lokalnych tradycji. Wskazywane są miejsca, gdzie te małopolskie fenomeny można zobaczyć na własne oczy.

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
http://malopolskatogo.pl/

58. Orientalia Polonica. Polskie tradycje badań nad Orientem

Projekt ma na celu zainicjowanie i prowadzenie długofalowych prac badawczych i edytorskich, w efekcie których zostaną opracowane naukowo, przygotowane do druku i wydane pisma badawcze (historyczne, teoretycznoliterackie, językoznawcze, biograficzno-dokumentalne itp.) oraz literackie (przekłady, przeróbki, adaptacje, streszczenia) będące wynikiem zainteresowania polskich badaczy i twórców (z okresu od XVII do końca XIX wieku) szeroko pojmowanymi zjawiskami związanymi z kulturą i tradycją Orientu (w zakresie zagadnień związanych z czterema kręgami kulturowymi Orientu: arabskim, tureckim, irańskim i indyjskim).

Uniwersytet Jagielloński
2013-2017
http://www.orient.uj.edu.pl/orientalia-polonica

59. PAUart Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności

Poprzez Katalog PAUart udostępniane są ikonograficzne zbiory artystyczne i naukowe będące własnością Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk. Począwszy od 2014 roku, sukcesywną digitalizacją i naukowym opracowaniem objęte zostały zbiory graficzne z Gabinetu Rycin i fotografie ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie oraz fotografie z Fototeki Lanckorońskich PAU i Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. W perspektywie długofalowej projekt zakłada digitalizację całości zbiorów, których liczba szacowana jest obecnie na około 240 tys. oraz udostępnianie eksponatów z kolekcji artystycznej Biblioteki Polskiej w Paryżu.

Biblioteka Państwowej Akademii Umiejętności oraz Biblioteka Państwowej Akademii Nauk w Krakowie
2014-
http://www.pauart.pl

60. Polski Petersburg

Encyklopedia internetowa Polski Petersburg ma charakter popularnonaukowy i edukacyjny. Jej wydawcami i administratorami są Międzynarodowe Centrum Kultury oraz Międzynarodowa Fundacja Charytatywna im. Dmitrija Lichaczowa z Rosji. Twórcom encyklopedii zależało na przedstawieniu wielowątkowej, nierzadko zapomnianej dziś roli, jaką odgrywali Polacy w życiu społecznym, kulturalnym, naukowym, artystycznym, gospodarczym i politycznym Petersburga od końca XVIII w. po czasy współczesne.

Międzynarodowe Centrum Kultury
2015-
http://www.polskipetersburg.pl/

61. Szlaki Małopolski

To platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania. Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
2010-
http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/

62. Udostępnienie i digitalizacja zbiorów 2D w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa”

Zbiory online i cyfrowy thezaurus

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
2007-2013

63. Wirtualne Muzea Małopolski

To projekt mający na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego Małopolski w formie cyfrowej i udostępnienie go szerokiemu gronu odbiorców w Internecie. W ramach projektu utworzono Regionalną Pracownię Digitalizacji oraz niniejszy portal, na którym można podziwiać już blisko 1000 zdigitalizowanych eksponatów z 39 małopolskich muzeów. To unikalna na skalę całego kraju inicjatywa udostępnienia w sieci tak różnorodnych zasobów z tak wielu muzeów na jednym portalu.

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
2013-
http://muzea.malopolska.pl/

64. „Wszyscy święci w MNK”

Przedmiotem projektu jest digitalizacja bezcennej kolekcji grafik z wizerunkami świętych postaci, także przedstawień mariologicznych i zapomnianych patronów oraz popularyzacja on-line tego, dotąd niepublikowanego w całości zbioru, by umożliwić dostęp do bogatego i często wykorzystywanego przez badaczy i naukowców zasobu ikonograficznego.

Muzeum Narodowe w Krakowie
2015-2016
https://baza.nina.gov.pl/projects/263/details

65. WWI – 100 years /I Wojna Światowa – stulecie wybuchu

W projekcie współdziałają Biblioteka Morawska w Brnie, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Chemiczna Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie, Biblioteka Uniwersytecka w Bratysławie) i Biblioteka Narodowa w Budapeszcie. Najważniejszym rezultatem projektu ma być stworzenie oprogramowania, które pozwoli na zebranie na jednej platformie agregującej metadanych dokumentów cyfrowych (m.in. czasopism, druków zwartych, rękopisów, zbiorów graficznych, w tym fotografii i pocztówek, dokumentów życia społecznego oraz wydawnictw rzadkich i zbiorów kartograficznych) z okresu I wojny światowej, mających znaczenie dla regionu Europy Środkowej. Biblioteka Morawska w Brnie, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Chemiczna Słowackiego Uniwersytetu

Technicznego w Bratysławie, Biblioteka Uniwersytecka w Bratysławie) i Biblioteka Narodowa w Budapeszcie
2014-
http://www.bj.uj.edu.pl/projekt-v4

66. Zadanie Badawcze SYNAT

Zadanie badawcze mające na celu utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej, która ułatwi dotarcie do sieciowych zasobów wiedzy przedstawicielom nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy. Zadanie realizowane jest przez sieć naukową złożoną z 16 wiodących w tym temacie jednostek naukowych, którym przewodniczy Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Jagielloński, w tym Biblioteka Jagiellońska jest jednym z wykonawców zadania badawczego w zakresie zadań bibliotecznych.

Uniwersytet Jagielloński 2010-2013
http://www.synat.pl/

67. Zintegrowany System Wymiany Wiedzy i Udostępniania Akademickich Publikacji z Zakresu Nauk Technicznych (SUW)

Celem projektu jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym użytkownikom bezpłatnego, otwartego dostępu w Internecie do publikacji zamieszczonych w repozytorium cyfrowym na zasadzie wolnych licencji oraz udostępnienie otwartego systemu komunikacji naukowej.

Biblioteka Politechniki Krakowskiej
2012-
https://www.biblos.pk.edu.pl/platforma-suw/projekt-suw