OŚRODEK INICJATYW EDUKACYJNO–SPOŁECZNYCH jest jedną z najmłodszych jednostek Uczelni, powołaną pod koniec 2013 roku. Swoją działalność od początku istnienia prowadzi w nowym budynku Uczelni przy ul. Jęczmiennej 9.

Budynek jest nowoczesny, wyposażony w najnowszy sprzęt komputerowy, multimedialny i audiowizualny, który jest wykorzystywany do organizacji konferencji, sympozjów, szkoleń, warsztatów czy wydarzeń artystycznych. Głównym celem Ośrodka jest wspieranie i realizowanie inicjatyw edukacyjnych i społecznych służących między innymi:

 • upowszechnianiu i pomnażaniu osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki;
 • prowadzeniu kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
 • działaniu na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, poprzez szybkie reagowanie na nowe potrzeby edukacyjno-społeczne;
 • kształtowaniu pozytywnych relacji ze środowiskiem lokalnym, regionalnym, otoczeniem biznesowym, edukacyjnym i kulturalny

Ośrodek wykonuje swoje zadania poprzez wspieranie działalności podstawowej Uczelni w szczególności w zakresie:

 • działalności dydaktycznej (np.: organizacja wykładów, szkoleń, kursów);
 • działalności naukowo-badawczej (np. organizacja konferencji, seminariów, prelekcji);
 • działalności kulturalno-artystycznej (w tym: organizacja wystaw artystycznych, występów, koncertów, projekcji).

W strukturze OIES działa jedyne w Polsce Muzeum Podręcznika, które przedstawia historię podręczników. Książek, z których na przestrzeni wieków nauczano i poszerzano wiedzę uczniów, studentów i nauczycieli. Idea Muzeum Podręcznika to nowość zarówno ze względu na tematykę jak i formułę. Ze zbiorów Muzeum, które zawierają około 1400 egzemplarzy podręczników szkolnych, akademickich i metodycznych, korzystają nie tylko naukowcy i studenci ale również dzieci. Jego oferta to nie tylko klasyczne ekspozycje książkowe lecz również szereg warsztatów dla szkół i przedszkoli.

Oferta szkoleniowa Ośrodka:

 • kursy językowe dla dzieci i dorosłych,
 • repetytoria dla maturzystów,
 • Klub Młodego Naukowca – zajęcia popularyzujące naukę dla dzieci,
 • Klub Młodego Technika – zajęcia techniczno-modelarskie,
 • Kurs komputerowy dla seniorów,
 • Kurs wykorzystania Internetu dla seniorów
 • Szkolenie z zakresu obsługi elektronicznej platformy usług administracji publicznej – ePUAP,
 • Kurs Excela,
 • Warsztaty dziennikarskie.

OIES kieruje swoją ofertę również do szkół i przedszkoli. Zespół ośrodka stworzył autorską multimedialną grę giełdową Hossa czy Bessa?, pozwalającą uczestnikom zapoznać się z mechanizmami rządzącymi giełdą. Oferuje też spotkania z gwiazdami w ramach zajęć astronomicznych oraz udział w grze logicznej typu Escape the room. Młodzi pasjonaci grafiki komputerowej również znajdą w ofercie coś dla siebie.

OIES organizuje i patronuje licznym konkursom, m.in. zorganizował konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym pt. „Jesień z muzyką w tle”. Na konkurs wpłynęło ok. 400 prac z całej Małopolski. Innym przykładem jest organizacja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Światła i cienie nauki” w ramach XV edycji Festiwalu nauki w Krakowie a w XVI edycji OIES zorganizował konkurs filmowy „Gdyby istniały tunele czasoprzestrzenne…”. Ośrodek bierze również udział w Małopolskiej Nocy Naukowców.

W Ośrodku odbywają się konferencje, szkolenia, sympozja oraz cykliczne debaty edukacyjne skupiające nauczycieli, pedagogów i rodziców, poruszające aktualne problemy oświatowe.

W okresie wakacji i ferii zimowych organizowane są półkolonie dla dzieci. „Półkolonie w Toniach” zdobyły już one rzesze swoich wiernych sympatyków i z roku na rok zwiększa się liczba uczestników. W okresie świątecznym OIES odwiedza św. Mikołaj a karnawał kończy się balem dla dzieci.

Baza inicjatyw Ośrodka Inicjatyw Edukacyjno–Społecznych:

a) 2016

warsztaty, szkolenia, spotkania:

 • Komputer od podstaw dla każdego (zaawansowany) – kurs komputerowy
 • Kurs Ostatnie 7 dni przed zawodami prowadzony przez Roberta Piotrowicza – organizatora Can Do IT

b) 2015

konferencje:

 • Kurs Dyrektorski FOMENTO – ODK
 • Conference Science-Society-Didactics – New Society-New Professions
 • Międzynarodowe Seminarium Co w dydaktykach nauk przyrodniczych ocalić od zapomnienia?

warsztaty, szkolenia, spotkania:

 • Kurs Innowacyjne Metody Treningowe prowadzony przez Radka Słodkiewicza – organizatora Can Do IT
 • Spotkania edukacyjne Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie w ramach programu Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 • Komputer od podstaw dla każdego
 • Klub Młodego Naukowca
 • Kurs języka angielskiego dla dzieci
 • Kurs języka angielskiego dla gimnazjalistów
 • Repetytoria dla maturzystów – matematyka
 • Kolorowe zakładki – warsztaty dla dzieci – spotkanie w Muzeum Podręcznika z dziećmi z Przedszkola „Mały Dworek”
 • Komputer od podstaw dla każdego – kurs komputerowy
 • I wykład otwarty Kultura rocka: o strategiach autokreacji twórców rockowych
 • Kurs Excel – poziom podstawowy
 • Diagnozna i terapia zaburzeń mowy u dzieci chorych neurologicznie – Niepubliczny Instytut
 • Kształcenia Nauczycieli Wydawnictwa Edukacyjnego

wystawy, koncerty, imprezy:

 • Spotkanie ze Św. Mikołajem 5
 • Patronat Muzeum Podręcznika nad konkursem plastycznym Jesień w parku
 • Projekt Edukacyjny Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie
 • Wystawa Astronomia i fizyka w nauczaniu, MUZEUM PODRĘCZNIKA
 • Małopolska Noc Naukowców
 • Cracow Game Spot
 • Wystawa pokonkursowa Tworzymy Własną Książkę, MUZEUM PODRĘCZNIKA – Rozdanie Nagród oraz warsztaty w MUZEUM PODRĘCZNIKA – Tworzymy Własną Książkę
 • Pokonkursowa wystawa fotografii – Festiwal Nauki w Krakowie – Blaski i cienie nauki
 • Cracow Game Spot
 • MUZEUM PODRĘCZNIKA patronem Międzyszkolnego Konkursu Wielkanocny Koszyczek · Wystawa Geografia w podręcznikach od XIX wieku – MUZEUM PODRĘCZNIKA
 • Karnawałowy Bal Przebierańców
 • Spotkanie ze Św. Mikołajem

c) 2014

konferencje:

 • Konferencja Lewica polska i niemiecka wobec I Wojny Światowej
 • Kurs Dyrektorski FOMENTO – ODK
 • Conference Science-Society-Didactics – New Society – New Professions

warsztaty, szkolenia, spotkania:

 • Diagnozna i terapia zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie – Niepubliczny Instytut Kształcenia Nauczycieli Wydawnictwa Edukacyjnego
 • III Debata Edukacyjna Czy media szkodzą naszym dzieciom?
 • Podpisanie umów współpracy ze Szkołami Ćwiczeń UP
 • Komputer od podstaw dla każdego – kurs komputerowy
 • Edukacja spersonalizowana – Studium Kształcenia Nauczycieli
 • Metodyka przygotowania zajęć zdalnych – ECKUM
 • Małopolski Festiwal Innowacji – Instytut Biologii UP
 • Szkoła Tutorów Akademickich
 • Moje książeczki w kolorowych okładkach – warsztaty dla dzieci
 • MUZEUM PODRĘCZNIKA – w ramach Tygodnia Bibliotek 2014 Jak zaprojektować dobrą okładkę książki – warsztaty

wystawy, koncerty, imprezy:

 • Najstarsze zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, MUZEUM PODRĘCZNIKA
 • Dzień Otwarty
 • Wystawa Rzeźb Przyswajanie, autorka: Monika Rościszewska
 • Małopolska Noc Naukowców
 • Pożegnanie lata – występy grupy tanecznej
 • Wystawa prac konkursowych Jesień z muzyką w tle
 • Koncert muzyczny dla dzieci
 • Wystawa Dydaktyka historii – wczoraj i dziś, MUZEUM PODRĘCZNIKA

d) coroczne wystawy, koncerty, imprezy

 • Festiwal Nauki w Krakowie – cykliczne wydarzenie popularyzujące naukę, odbywające się od 2000 roku, zawsze w maju w Krakowie. Współorganizatorami Festiwalu są krakowskie uczelnie oraz instytuty Polskiej Akademii Nauk. Wydarzenia festiwalowe realizowane są także przy współudziale różnych krakowskich instytucji kultury.
 • Rewolucja w świecie fizyki – wystawa poświęcona setnej rocznicy Teorii Względności Einsteina
 • Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego
 • VI Cracow Game Spot
 • Chrzest 966 śladem narodzin Polski
 • Karnawałowy Bal Przebierańców

wydarzenia planowane

 • Zimowa Półkolonia w Toniach (6-10 luty 2017)
 • Karnawałowy Bal Przebierańców (18 luty 2017)
 • Organizacja konkursu fotograficznego (luty-maj 2017)
 • Klub Młodego Technika (luty-czerwiec 2017)
 • Klub Młodego Naukowca (marzec-czerwiec 2017)
 • Letnie Półkolonie w Toniach (lipiec-sierpień 2017)
 • Współorganizacja 8. Międzynarodowej Konferencji Hot Subdwarfs and Related Objects (9-15 lipiec 2017)
 • Organizacja Spotkania ze Świętym Mikołajem (grudzień 2017)
 • Kursy komputerowe dla młodzieży oraz dorosłych
 • Organizacja XVII Festiwalu Nauki w Krakowie
 • wystawy Muzeum Podręcznika
 • Współorganizacja konkursów plastycznych dla dzieci wraz ze szkołami
 • Organizacja konferencji dla nauczycieli
 • Organizacja warsztatów oraz szkoleń dla nauczycieli