PCSS – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe (PCSS) afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN działa od 1993 roku. Jest głównym twórcą innowacyjnych technologii sieciowych w krajowej naukowej sieci PIONIER. Dodatkowo jest operatorem sieci miejskiej POZMAN, która łączy wyższe
uczelnie, jednostki badawcze, szkoły, jednostki administracji oraz inne instytucje zlokalizowane na obszarze Poznania.

PCSS zajmuje się m.in. dostarczaniem mocy obliczeniowej systemów archiwizacji, dystrybuowaniem Internetu i usług sieciowych centrum badawczo-rozwojowego, a także implementacją wyników prac naukowych.

W ramach rozwoju Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, planowane jest wprowadzenie światłowodów, nowych protokołów IP, technologii optycznych i bezprzewodowych. Ponadto zakłada się uruchomienie usług zintegrowanych oraz systemów wirtualizacji zasobów.

CLARIN – Common Language Resources & Technology Infrastructure

Praca z dużymi zbiorami tekstów wymaga odpowiedniego uporządkowania. Z pomocą naukowcom przychodzi ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa CLARIN, która jest skierowana głównie do badaczy z dziedziny nauk humanistycznych. Dzięki programom udostępnionym przez CLARIN możliwa jest
praca na tekstach publikowanych w Internecie, artykułach naukowych czy różnego rodzaju dokumentach.

Narzędzia CLARIN nie działają jak popularne wyszukiwarki internetowe. Zamiast wyszukiwania słów kluczowych, skupiają się na „intuicyjnym” odnajdywaniu potrzebnych treści. Dodatkową funkcją jest możliwość archiwizowania własnych tekstów, ułatwiająca odszukanie tekstów o podobnej zawartości.

CLARIN wspiera naukowców także poprzez szkolenia dotyczące korzystania z infrastruktury, zarządzania danymi i dokumentowania swojej pracy. Dzięki konsorcjum CLARIN-PL – polskiej wersji Centrum Technologii Językowych, możliwe jest zgromadzenie w jednym miejscu tekstów naukowych mówionych i pisanych, zarówno w języku polskim, jak i w innych językach.

Opracowanie:
Daniel Ogiela, Anna Szporek, Ewa Leś, Aleksandra Czerwińska, Magdalena Gacek, Iwona Kościelniak, Joanna Tataruch