Digital Humanities Laboratory Instytutu Nauk o Informacji UP to nowoczesne zaplecze naukowo-techniczne, umożliwiające realizowanie zaawansowanych badań dotyczących kompleksowej diagnozy oraz wykorzystania technologii informacyjnych najnowszej generacji we współczesnej bibliologii i informatologii.

• • •

This slideshow requires JavaScript.