Edytorstwo INoI

INSTYTUT NAUK o INFORMACJI UP SERDECZNIE ZAPRASZA NA STUDIA PODYPLOMOWE (KWALIFIKACYJNE/DOSKONALĄCE):

• EDYTORSTWO

Studia podyplomowe realizowane w naszej Uczelni są propozycją dla osób, które chcą doskonalić, poszerzać horyzonty, wzbogacać
i aktualizować posiadaną wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zatrudnienia.
Szczegółowe informacje na stronie http://podyplomowe.up.krakow.pl/