Digital Humanities Laboratory (DHLab Info) to nowoczesne zaplecze naukowo-techniczne umożliwiające realizowanie zaawansowanych badań dotyczących kompleksowej diagnozy i analizy oraz wypracowania modelowych rozwiązań wykorzystania technologii informacyjnych najnowszej generacji we współczesnej bibliologii i informatologii.